Horst Seehofer

Herr Seehofer: Raus aus den heiligen Stätten der Sioux!

Herr Seehofer: Raus aus den heiligen Stätten der Sioux!